Politika privatnosti na Internetu

Politikom privatnosti na internetu Co. Ivas d.o.o. iz Splita, Velebitska 38 (u daljnjem tekstu: Co.Ivas) štiti privatnost svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU uredbe o zaštiti podatka 2016/679/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakona o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018. Politikom privatnosti na internetu Co. Ivas transparentno i javno objavljuje načine na koje obrade osobnih podataka provodi isključivo prema načelima Uredbe.

Naše temeljno načelo je privatnost kupaca i zaštita osobnih podataka. Držimo se sljedećih načela s ciljem zaštite Vaše privatnosti:

– Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno,
– Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene,
– Ne čuvamo Vaše podatke ako više nije potrebno ili s valjanim pravnim temeljem,
– Nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti javno objavljujemo Vaše osobne podatke,
– Pristup Vašim podacima ne dajemo trećim stranama bez Vašeg znanja,
– Ne koristimo automatizirane tehnike obrade osobnih podataka koje se sastoje od izrade Vašeg profila ili radi analize ili predviđanja Vaših osobnih sklonosti i ponašanja,
– Vaše osobne podatke ne prenosimo izvan EU,
– Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene,
– Osiguravamo da su Vaši osobni podaci sigurno pohranjeni.

Važno je pročitati našu Politiku privatnosti na Internetu i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i Vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, sa željom da zadržimo Vaše puno povjerenje u načinu kako postupamo s Vašim osobnim podacima.


Osobni podaci:

Prema Uredbi, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.


Obrada:

Prema Uredbi, obrada znači – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.


Prikupljanje podataka:

Co. Ivas prikuplja isključivo osobne podatke koje Vi upisuje i dostavljate svojom voljom. Podaci se prikupljaju kroz dostupne web forme za primanje obavijesti (newslettera) ili kroz kontakt s našim zaposlenicima putem kontakt formi. Podatke prikupljamo u svrhu uspostavljanja kontakta te ostale posebno navedene svrhe temeljem Vaše privole. Dio podataka prikupljamo automatski putem web kolačića o čemu više može pročitati u odjeljku web kolačići.

Ova platforma pruža neprocjenjivu podršku studentima na fakultetu. Seminari i obavezne radionice mogu biti izazov, ali uz pomoć ovog servisa, akademsko pisanje postaje manje stresno. Kvalitetni seminararbeit schreiben lassen servisi nude stručnu pomoć i olakšavaju teret studiranja. Iskoristite prednosti ove platforme kako biste postigli akademski uspjeh bez suvišnih briga. Ulaganje u vlastito obrazovanje nikada nije bilo lakše s ovim pouzdanim alatom.


Svrha i uvid:

Vaše osobne podatke koristimo u ranije navedene svrhe. U postupku obrade dijelimo ih s renomiranim vanjskim izvršiteljima obrade koji su svoje poslovanje uskladili s Uredbom. Zbog Vašeg boljeg korisničkog iskustva u pružanju naših usluga za partnera smo odabrali Google.


Web kolačići:

Na našim stranicama koristimo isključivo standardne web kolačiće koji predstavljaju informacije postavljene na osobno računalo ili mobilni uređaj u trenutku kada pregledavate internetsku stranicu. Svrha im je prilagoditi našu internetsku stranicu da Vam pruži najbolje iskustvo te da Vam posluži kao učinkovit izvor potrebnih informacija, ali na potpuno anoniman način.

Dodatne informacije o web kolačićima dostupne su na vezi http://www.aboutcookies.org.uk.

Kolačiće možete uvijek isključiti promjenom postavki Vašeg web preglednika.


Čuvanje i zaštita:

Osobni podaci bit će pohranjeni i obrađivani sukladno Uredbi. Co. Ivas kontinuirano poduzima sve razumne tehničke i organizacijske mjere za očuvanje sigurnosti Vaših podatakate isto tražimo i od svih vanjskih izvršitelja. Pristup Vašim osobnim podacima je ograničen kako bi se spriječio neovlašteni pristup, izmjena ili zlouporaba. 


Vaša prava:

Mi Vam osiguravamo uvjete kako biste – odlučivali o obradi Vaših osobnih podataka. Prije svega Vam omogućujemo slijedeća prava:

·        Pravo na pristup podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na Vas, možemo od Vas tražiti specifikaciju vašeg zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o Vama obrađujemo.

·        Pravo na ispravak

U slučaju da uočite da o Vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

·        Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu Vaših pojedinih podataka, kada se Vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada Vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo Vas da uvažite da Vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

·        Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

·        Pravo na prenosivost podataka

Ako se obrada temeljina Vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s Vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od Vas dobili. Ako zatražite, Vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo. 

·        Pravo na prigovor

U svakom ste trenutku, s obzirom na Vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u  bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade Vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

·        Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbomo zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609000.

·        Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.


Ispunjenje navedenih prava možete zahtijevati:

– Preporučenim pismom ili
– Osobnim dolaskom na adresu u radnom vremenu  – radnim danom 8:00 –14:00

Co. Ivas d.o.o.

Velebitska 38

21000 Split

S naznakom „Zaštita podataka“


Više informacija o ispunjavanju Vaših prava možete dobiti elektronskim putem na e-mail: zastita-podataka@ugostiteljska-oprema-ivas.hr.


Napomena – pripostavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva.

–  šaljete li nam zahtjev pismom, molimo priložite čitljivu kopiju važeće osobne iskaznice, po potrebi i valjanu punomoć
– dolazite li osobno molimo Vas ponesite osobnu iskaznicu, po potrebi i valjanu punomoć

Identifikacija je nužna zbog zaštite Vas kao vlasnika svojih osobnih podataka.Kontakt:

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati poštom na adresu:
Co. Ivas d.o.o.
Velebitska 38
21000 Split
S naznakom „Zaštita podataka“